Pomóż nam

To właśnie Państwo mogą wesprzeć nas w realizacji naszej misji pomagania poszkodowanym dzieciom w pożarach.
Sposobów na wsparcie naszej działalności jest tyle ile ludzi chcących nam pomóc. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dogodne i różnorodne formy pomocy. Zapraszamy do współpracy

Przekaż darowiznę finansową lub rzeczową


Jeśli zgadzasz się z naszą misją, poruszyła Cię konkretna historia poszkodowanego dziecka lub po prostu czujesz potrzebę wsparcia finansowego naszej działalności – możesz przekazać nam dowolną kwotę pieniężną.

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:

Bank PKO BP
Nr konta 41 1020 3408 0000 4802 0405 9283 - na następujące działania:
- darowizny na cele statutowe fundacji,
- dedykowane wsparcie dla pogorzelców (z dopiskiem: imię i nazwisko podopiecznego),
- realizacja określonych projektów fundacji (z dopiskiem: nazwa projektu).

Nr konta 46 1020 3408 0000 4602 0405 9291 - na następujące działania:
- realizacja warsztatów edukacyjnych,
- współpraca z przedszkolami i szkołami,
- współpraca z przedsiębiorstwami i agencjami eventowymi
- w zależności od potrzeb, projekty dedykowane (zbiórki publiczne - z dopiskiem: nazwa projektu).

Nr konta 06 1020 3408 0000 4502 0378 8072 - na następujące działania:
- opłaty na Drużynę Mała Straż
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego

Proszę pamiętać, że przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu.
Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).Darowizny rzeczowe
Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują. Przekazujemy dzieciom m.in. ubrania, koce, środki higieniczne, zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny. Dary rzeczowe kierujemy również do placówek leczniczych i opiekuńczych sprawujących opiekę nad poszkodowanymi dziećmi. Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!

Pomagaj regularnie


Podopieczni Fundacji czekają na wsparcie, pomóż nam pomagać dzieciom i zaraź się naszą „Pasją pomagania”.
Każda złotówka się liczy. Gwarantujemy, że zostanie dobrze spożytkowana. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości comiesięcznego wspierania Fundacji dowolną kwotą poprzez ustanowienie polecenia zapłaty.
Poszukujemy Darczyńców, Sponsorów, nowych form wsparcia. Regularne przekazywanie darowizn za pomocą formularza zapłaty jest jedną z naszych propozycji dla osób, które chcą pomagać.


Co to jest polecenie zapłaty?
Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku posiadacza konta kwotami zobowiązań za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Ustanawiając polecenie zapłaty, można także regularnie przekazywać darowizny fundacjom i organizacjom pożytku publicznego. Nie trzeba pamiętać o comiesięcznej konieczności wykonania przelewu.

Dlaczego tak ważne dla Fundacji jest regularne wsparcie?
Regularnie przekazywane darowizny w formie polecenia zapłaty pozwolą nam pokryć część kosztów statutowych oraz realizację zamierzonych projektów, które opisywane są dla Państwa na naszej stronie www.

Czy polecenie zapłaty to bezpieczna transakcja?
Polecenie zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). Obecnie funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. 2014 poz. 873). Dodatkowe gwarancje prawne stanowi Porozumienie Międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie stosowania polecenia zapłaty (wraz z późniejszymi zmianami), podpisane przez wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń, oraz przepisy regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (w szczególności odnoszące się do przesyłania Poleceń Zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych ELIXIR®). Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym posiadacza rachunku.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?
Wystarczy wypełnić formularz zgody (dwa odcinki) i przesłać go pocztą tradycyjną na adres naszej Fundacji. My prześlemy jeden formularz do Państwa banku, drugi zostanie u nas. Na formularzu należy zadeklarować dowolną kwotę comiesięcznej darowizny. Jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków, po kilku dniach nastąpi druga próba pobrania. Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, darowizna w danym miesiącu nie zostanie pobrana. W kolejnym miesiącu nie będzie pobierana podwójnie.

Czy można odwołać polecenie zapłaty?
Zgoda na ustanowienie polecenia zapłaty jest bezterminowa. W każdej chwili posiadacz rachunku może ją odwołać.
Odwołanie polecenia zapłaty

Darczyńcy przysługuje bezwarunkowe prawo odwołania pojedynczego, zrealizowanego polecenia zapłaty do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych darczyńców) od daty obciążenia rachunku oraz wystąpienia o zwrot środków.
Polecenie zapłaty można także zawiesić czasowo na okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku.

Dziękujemy za pomoc!

Biznes odpowiedzialny społecznie


Szanowny Przedsiębiorco!

Szukasz czegoś co wyróżni Cię spośród innych firm działających na lokalnym rynku? Chcesz wzbogacić swoją trategię marketingową pomagając przy tym innym?
Poprzez współpracę z Fundacją firmy kształtują swój pozytywny wizerunek i wdrażają program społecznego zaangażowania. Partnerami Fundacji MS mogą zostać firmy z różnych działów gospodarki, które adaptują specjalnie przygotowany program marketingu społecznego. Proponujemy udział w znanych, długofalowych i ogólnopolskich projektach i kampaniach społecznych. Nasze działania prowadzimy przejrzyście i w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Udział w naszych projektach zwiększa atrakcyjność oraz rozpoznawalność produktów danej firmy, co przekłada się na wzrost sprzedaży i możliwości pomocy świadczonej przez Fundację Mała Straż.
Partnerem Fundacji MS może zostać firma ogólnopolska lub firma działająca lokalnie. Rodzaj zawartej umowy zależy od wielkości kwoty oraz obszaru działania, jaki deklaruje sponsor (lokalnie, czy na cały kraj). Partnerstwo jest formą wspierania celów społecznych, na których firmie najbardziej zależy.

Fundacja Mała Straż stwarza Państwu możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić Państwu wspólną płaszczyznę Państwa działalności komercyjnej i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą organizacją, prosimy o kontakt. Wspólnie określimy działania korzystne dla obu stron.
Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@fundacjamalastraz.org.pl

Co to jest CSR (Corporate Social Responsibility)? Co to jest odpowiedzialny biznes?
Odpowiedzialny biznes stawia na dobrowolną strategię uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z partnerami, pracownikami, klientami, kontrahentami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną. Pozytywnie wpływa na realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, którego priorytetem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.
Zostając Partnerem finansowym Fundacji Mała Straż, Twoja Firma pomaga zwiększyć skuteczność i zasięg pomocy dla dzieci, które ucierpiały w pożarach. Wspólnie możemy wypracować model współpracy najkorzystniejszy dla obu stron, z uwzględnieniem zarówno potrzeb i możliwości finansowych Partnera, jak i priorytetowych działań Fundacji.

We współpracy z naszymi Partnerami kierujemy się zasadą obopólnych korzyści. Bardzo istotne jest dla nas zrozumienie celów biznesowych naszych Partnerów i znalezienie wspólnych obszarów działania. Dzięki kreatywnym rozwiązaniom dzieci zyskują pomoc, a firma partnerska realizuje swoje strategiczne cele CSR.

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR, Fundacja Mała Straż proponuje różne formy współpracy:
  • Organizowanie i udział w aukcjach prac plastycznych podopiecznych
  • Uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez Fundację
  • Zapraszanie Fundacji na organizowane przez siebie wydarzenia
  • Promocja wśród pracowników idei przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji
  • Objęcie stałą pomocą wybranego podopiecznego lub grupy dzieci
  • Fundowanie podopiecznym biletów do kina, teatru, zoo oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i kolonie
  • Wolontariat pracowniczy
  • Wspólne dekorowanie choinki, robienie ozdób świątecznych
  • Przygotowywanie prezentów z okazji urodzin podopiecznych, Dnia Dziecka, Mikołajek i Świąt

Zostań wolontariuszem


Masz czas – po prostu przyjdź do nas! Możesz pomóc w naszym biurze, podczas akcji i projektów Fundacji oraz w zbiórkach publicznych lub podarować uśmiech, czas i rozmowę naszym Podopiecznym.
Ważny dla nas jesteś TY, z głową pełną pomysłów i sercem pełnym zapału.

Jeśli chciałbyś realizować siebie poprzez pomoc innym, wolontariat jest szansą dla Ciebie.
Możesz zdobyć nowe umiejętności, poznać ciekawych ludzi, poszerzyć swoje zainteresowania, zdobyć doświadczenie. Jest to szansa na wypełnienie pustki w życiu. Jeśli jesteś przekonany, że chcesz pomagać innym, masz świadomość, że wolontariat to odpowiedzialność – przyjdź do nas!
Każdy może znaleźć coś w czym mógłby się realizować. Przedstaw nam swoje propozycje i pomysły na pracę w Fundacji. Sam przecież wiesz najlepiej w czym jesteś najlepszy i co chciałbyś robić.

Napisz do nas koniecznie i dołącz kilka słów o sobie!
kontakt@fundacjamalastraz.org.pl

Twój pomysł na akcję charytatywną


Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe projekty i wyzwania.
Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, bądź takim Aniołem dla naszych Podopiecznych Aniołków.

Jeżeli chcesz się włączyć w pomoc Fundacji, a Twoją mocną stroną jest kreatywność, zaproponuj nam nietypowy pomysł na akcję charytatywną i skontaktuj się z nami!
kontakt@fundacjamalastraz.org.pl
 

Copyright 2018 by NetStorm. All rights reserved