Fundacja Mała Straż

ul. Plonowa 18
91-156 Łódź
KRS: 580846
NIP: 947-198-58-62
Regon: 362810738
kontakt@fundacjamalastraz.org.pl


Kontakt z Zarządem Fundacji:
Emilia Karpicka Jadczak

 790-557-779
ejadczak@fundacjamalastraz.org.pl

Magdalena Cisło

 519-513-017
mcislo@fundacjamalastraz.org.pl

Ireneusz Wieczorkiewicz

 608-598-165
iwieczorkiewicz@fundacjamalastraz.org.pl

Przekaż darowiznę finansową lub rzeczową


Jeśli zgadzasz się z naszą misją, poruszyła Cię konkretna historia poszkodowanego dziecka lub po prostu czujesz potrzebę wsparcia finansowego naszej działalności – możesz przekazać nam dowolną kwotę pieniężną.

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:

Bank PKO BP
Nr konta 41 1020 3408 0000 4802 0405 9283 - na następujące działania:
- darowizny na cele statutowe fundacji,
- dedykowane wsparcie dla pogorzelców (z dopiskiem: imię i nazwisko podopiecznego),
- realizacja określonych projektów fundacji (z dopiskiem: nazwa projektu).

Nr konta 46 1020 3408 0000 4602 0405 9291 - na następujące działania:
- realizacja warsztatów edukacyjnych,
- współpraca z przedszkolami i szkołami,
- współpraca z przedsiębiorstwami i agencjami eventowymi,
- w zależności od potrzeb, projekty dedykowane (zbiórki publiczne - z dopiskiem: nazwa projektu).

Nr konta 06 1020 3408 0000 4502 0378 8072 - na następujące działania:
- opłaty na Drużynę Mała Straż
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego

Proszę pamiętać, że przekazane darowizny można odliczać od swojego dochodu.
Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).Darowizny rzeczowe
Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują. Przekazujemy dzieciom m.in. ubrania, koce, środki higieniczne, zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny. Dary rzeczowe kierujemy również do placówek leczniczych i opiekuńczych sprawujących opiekę nad poszkodowanymi dziećmi. Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!

 

Copyright 2019 by NetStorm. All rights reserved