Kim jesteśmy

Fundacja Mała Straż została ustanowiona i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 580846, w październiku 2015 r.
MAŁA dlatego, by pomagać małym ofiarom pożarów, poszkodowanym dzieciom i młodzieży.
MAŁA dlatego, ponieważ jej działania wspierają i realizują m.in. mali strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz drużyna młodzieżowa z ochotniczej jednostki strażackiej, działającej przy OSP Łódź Mikołajew.
Ich ogromne i otwarte serca przepełnione są pasją pomagania.

Fundacja, oprócz działalności finansowej, rzeczowej, psychologicznej czy prawnej wspierającej bezpośrednio pokrzywdzone osoby indywidualnie, zajmuje się szeroko pojętą działalnością profilaktyczno-edukacyjną, promującą w przedszkolach i szkołach bezpieczeństwo przeciwpożarowe i realizującą pokazy i kursy przedmedyczne oraz dążącą do budowania prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia i radzenia sobie z najwyższym stresem, co od najmłodszych lat pozwala na kształtowanie prawidłowych wzorców empatii społecznej.
Ideą, która przyświeca projektowi jest zintensyfikowanie działań prowadzących do kształtowania prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych, a tym samym spowodowanie odpowiednich reakcji na różne sygnały, rozwijanie myślenia i postaw tak, aby właściwe zachowanie wyparło stres.

Ścisła współpraca fundacji z jednostkami straży pożarnej pozwala zaoferować również szeroki wachlarz działań dla sfery biznesu oferując organizowanie i przeprowadzenie próbnych ewakuacji pożarowych z budynków oraz okresowe sprawdzanie wyposażenia przeciwpożarowego, zabezpieczanie eventów i imprez masowych przez specjalistyczne służby strażackie, usuwanie śniegu z dachów budynków czy szereg innych działań koniecznych do przeprowadzenia przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu strażackiego i doświadczonych strażaków.W procesie tworzenia Fundacji aktywnie uczestniczyli strażacy, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedsiębiorcy, prawnicy, psychologowie, którzy dzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniem. Dlatego te informacje są dla nas cenne w realizacji naszych celów i zamierzeń, które również staramy się podejmować przy współpracy z innymi fundacjami i organizacjami.
Działania Fundacji Mała Straż wspierają projekty realizowane przez Dziecięcą Drużynę Pożarniczą Mała Straż, której członkowie pałają niezwykłą chęcią poznawania tajników służby strażackiej, rozwijania swoich umiejętności i otwartości na nowe doświadczenia, co daje naszym dzieciom nieograniczone możliwości poznawcze i własnej kreacji.


Od kwietnia 2018 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP).

 

Copyright 2019 by NetStorm. All rights reserved